od Fra Joso Oršolić

110 of 47 items

24. NEDJELJA KROZ GODINU – 16.09.2018

Evanđelje: Mk 8, 27-35 Ti si Pomazanik-Krist! … Sin Čovječji treba da mnogo pretrpi. U ono vrijeme: Krenu Isus i njegovi učenici u sela Cezareje Filipove. Putem on upita učenike: »Što govore ljudi, tko sam ja?« Oni mu rekoše: »Da si Ivan Krstitelj, drugi da si Ilija, treći opet da si neki od proroka.« On njih […]

23. NEDJELJA KROZ GODINU – 09.09.2018

Evanđelje: Mk 7, 31-37  Gluhima daje čuti, nijemima govoriti. U ono vrijeme: Vrati se Isus iz krajeva tirskih pa preko Sidona dođe Galilejskom moru, u krajeve dekapolske. Donesu mu nekoga gluhog mucavca pa ga zamole da stavi na nj ruku. On ga uzme nasamo od mnoštva, utisne svoje prste u njegove uši, zatim pljune i […]

22. NEDJELJA KROZ GODINU – 02.09.2018

Propovijedi Evanđelje: Mk 7, 1-8.14-15.21-23   Napustili ste zapovijed Božju, a držite se predaje ljudske. U ono vrijeme: Skupe se oko Isusa farizeji i neki od pismoznanaca koji dođoše iz Jeruzalema. I opaze da neki njegovi učenici jedu kruh nečistih, to jest neopranih ruku. A farizeji i svi Židovi ne jedu ako prije temeljito ne […]

21. NEDJELJA KROZ GODINU – 26.08.2018

v 6, 60-69 Kome da idemo? Ti imaš riječi života vječnoga! U ono vrijeme: Mnogi od Isusovih učenika rekoše: »Tvrda je to besjeda! Tko je može slušati?« A Isus, znajući sam od sebe da njegovi učenici zbog toga mrmljaju, reče im: »Zar vas to sablažnjava? A što ako vidite Sina Čovječjega kako uzlazi onamo gdje […]

20. NEDJELJA KROZ GODINU – 19.08.2018

Evanđelje: Iv 6, 51-58  Tijelo je moje jelo istinsko, krv je moja piće istinsko.  U ono vrijeme: Reče Isus mnoštvu: »Ja sam kruh živi koji je s neba sišao. Tko bude jeo od ovoga kruha, živjet će uvijeke. Kruh koji ću ja dati tijelo je moje – za život svijeta.« Židovi se nato među sobom […]

18. NEDJELJA KROZ GODINU – 05.08.2018

Evanđelje: Iv 6, 24-35  U ono vrijeme: Kada mnoštvo vidje da ondje nema Isusa ni njegovih učenika, uđu u lađice i odu u Kafarnaum tražeći Isusa. Kad ga nađoše s onu stranu mora, rekoše mu: »Učitelju, kad si ovamo došao?« Isus im odgovori: »Zaista, zaista, kažem vam: tražite me, ali ne stoga što vidjeste znamenja, […]

17. NEDJELJA KROZ GODINU – 29.07.2018

Evanđelje: Iv 6, 1-15 Razdijeli onima koji su posjedali koliko su god htjel. U ono vrijeme: Ode Isus na drugu stranu Galilejskog, Tiberijadskog mora. Slijedilo ga silno mnoštvo jer su gledali znamenja što ih je činio na bolesnicima. A Isus uziđe na goru i ondje sjeđaše sa svojim učenicima. Bijaše blizu Pasha, židovski blagdan. Isus podigne […]

16. NEDJELJA KROZ GODINU – 22.07.2018.

Evanđelje: Mk 6, 30-34 Bijahu kao ovce bez pastira. Čitanje svetog Evanđelja po Marku U ono vrijeme: Apostoli se skupe oko Isusa i izvijeste ga o svemu što su činili i naučavali. I reče im: »Hajdete i vi u osamu na samotno mjesto, i otpočinite malo.« Jer mnogo je svijeta dolazilo i odlazilo pa nisu […]