Draga braćo i sestre!
U Rimu za vrijeme Angelusa papa Franjo je osobno najavio svoj dolazak u Sarajevo, 6. lipnja 2015. godine. Papa je ukratko rekao i razloge svojega dolaska. Za ovaj veliki događaj za našu Crkvu u prvom redu potrebno je pripraviti se dohovno.
Stoga vas lijepo molimo da se prijavite za odlazak u Sarajevo svome župniku najkasnije do 5. svibnja 2015. godine kako bi župnik mogao prijaviti i registrirati vjernike (hodočasnike) Uredu za prijavu i registraciju.