Svečanu svetu misu, povodom najvećeg kršćanskog blagdana – USKRSA, slavit ćemo, u kapeli sv. Marije u Srebrenici u 12.00 sati!