a_kapitularci_2016

Na svojem Provincijskom kapitulu koji se održavao od 04. travnja pa do 08. travnja 2016. godine u samostanu sv. Pavla na Nedžarićima-Sarajevo (Franjevačka teologija), kapitularci (deputati) izabrali su novu Provincijsku upravu Bosne Srebrene.

provupr

Za provincijalnog ministra izabran je FRA JOZO MARINČIĆ

Za provincijalnog vikara izabran je FRA PETAR JELEČ

Za provincijalne definitore (članove uprave) izabrani su

FRA ZDRAVKO DADIĆ

FRA BRANKO SIČAJA

FRA VILI RADMAN

FRA JANKO ĆURO

FRA NIKICA VUJICA

FRA KRISTIJAN MONTINA

Nakon izabranja nove provincijske uprave slijede i personalne promjene u čitavoj provinciji Bosne Srebrene koje će se održati u lipnju na kapitularnom kongresu!

Neka novu upravu i nove službe u Provinciji prati Božji blagoslov!