FRA JOSO ORŠOLIĆ, upravitelj župe
Upraviteljem župe Presvetog Srca Isusova Zvornik-Srebrenica imenovan sam od vrhbosanskog nadbiskupa Vinka kardinala Puljića, na prijedlog provincijala fra Joze Marinčića (dopis broj 463/16 od 10. lipnja 2016.) dekretom broj 768/2016. od 17. lipnja 2016.