Poziv svima koji žele da se uključe u molitvenu zajednicu poslati podatke na e-mail: joso.orsolic@gmail.com

Treba poslati svoje ime i prezime, datum i godinu rođenja, te kontakt (telefon i e-mail adresu)

Mir i dobro!