O obnovi katoličke crkve u Zvorniku, pripremama za Uskrs, saradnji sa lokalnom vlašću i ostalim vjerskim zajednicama i zaštiti katoličkog groblja u Karakaju

zvono.media