Lokacija: Studentski dom i pučka kuhinju Franjevački samostan sv. Petra i Pavla u Mostaru