Home – Portfolio

110 of 100 items

Međunarodna likovna kolonija “Srebrenica” na Širokom Brijegu

by Joso Oršolić

Galerija na Širokom Brijegu otvorila je vrata umjetničkim djelima koja su nastala na Prvoj i Drugoj međunarodnoj likovnoj koloniji u Srebrenici 2016. i 2017. Više od 70 djela umjetnici su darovali Franjevačkom međunarodnom centru za dijalog, mir i pomirenje, a likovna ostvarenja izložena su u Širokom Brijegu od 14. do 31. ožujka. Izložbu je otvorio […]

Turnir HKO Kruh sv. Ante u Oberglattu i sveta misa Zuerichu

by Joso Oršolić

Dvadeset je godina kako se podružnica Kruha Sv. Ante ustrajno brine i pomaže najpotrebitije u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Nekada,odmah nakon rata bili su tu i konvoji hrane, odjeće i raznih potrepština. Danas su i manje potrebe u tome smislu, ali briga ljudi dobre volje u našim misijama i dalje ne posustaje. Oni su […]

Krštenje Gospodinovo i predstavljanje HKO Kruh Sv. Ante u Kufsteinu-Austrija

by Joso Oršolić

Kufstein, 13.01.2019. Budući da je na mjesto fra Kristijana Montine u HKZ Kufstein, Franziskanerplatz 2., došao fra Marko Stjepanović zvani Mida, kao novi župnik i viditelj podružnice, pozvao je ravnatelja Kruha Sv. Ante fra Josu Oršolića, da se odmah na početku Nove 2019., sa svojim vjernicima uključi u pomaganje onima koji su u većoj potrebi, […]

Ponoćka u Zvorniku

by Joso Oršolić

Šta se to događa ovih dana u Srednjem podrinju u gradu Zvirniku? Od 4. siječnja, kada su započeli sa svetim misama u iznajmljenom prostoru župnog ureda, vjernici Zvornika mole za mir i obraćenje, duhovnu i materijalnu obnovu svoje župe, Zvornik-Srebrenica! I njihova molitva je uslišana! Ne samo da se okupljaju nedjeljama i svetkovinama, nego su […]

MALIM KORACIMA DO VELIKOG MIRA

by Joso Oršolić

Fondacija “Bauern helfen Bauern” – Salzburg /Bratunac posjetila Srebrenicu i Kruh Sv. Ante Advent je vrijeme bliže pripreme za Bozic kada se dijele darovi i kada i sami nastojimo učiniti nešto lijepo i dobro kako za drugoga tako i za vlastitu dušu! Tako su nam, ovih dana iznenada, u posjetu došla dva vrlo važna gospodina  […]