Kontaktirajte nas!

Vrijeme slavljenja mise
Sveta misa se slavi svake nedjelje u 11h!
Holy Mass is celebrated on the Sunday at 11am!

Lokacija

Župa Srca Isusova
Kapela sv. Marije
Reufa Selmanagića Crnog 40
75430 Srebrenica
Bosna i Hercegovina

Župni upravitelj

Fra Joso Oršolić
Adresa: Franjevačka 6
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 63 342 453
email: joso.orsolic@gmail.com

Katolička crkva Župa Srca Isusova  Zvornik – Srebrenica

Ecclesia Catholica Paroecia Cord Iesu  Zvornik-SrebrenicaŽupni upravitelj rezidira:

Fra Joso Oršolić
Franjevačka 6
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 63 342 453