Katolička crkva Župa Srca Isusova Zvornik – Srebrenica
Ecclesia Catholica Paroecia Cord Iesu Zvornik-Srebrenica

Lokacija

Župa Srca Isusova
Kapela sv. Marije
Reufa Selmanagića Crnog 40
75430 Srebrenica
Bosna i Hercegovina

 

Župni upravitelj

Fra Joso Oršolić
Adresa: Franjevačka 6
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 63 342 453
email: joso.orsolic@gmail.com