Evanđelje: Lk 3, 1-6 

Svako će tijelo vidjeti spasenje Božje. 

Petnaeste godine vladanja cara Tiberija, dok je upravitelj Judeje bio Poncije Pilat, tetrarh Galileje Herod, a njegov brat Filip tetrarh Itureje i zemlje trahonitidske, i Lizanije tetrarh Abilene, za velikog svećenika Ane i Kajfe, dođe riječ Božja Ivanu, sinu Zaharijinu, u pustinji. On obiđe svu okolicu jordansku propovijedajući obraćeničko krštenje na otpuštenje grijeha kao što je pisano u Knjizi besjeda Izaije proroka:

»Glas viče u pustinji: ’Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze!

Svaka dolina neka se ispuni, svaka gora i brežuljak neka se slegne!

Što je krivudavo, neka se izravna, a hrapavi putovi neka se izglade!

I svako će tijelo vidjeti spasenje Božje.’«

Riječ Gospodnja.