Evanđelje: Lk 22, 14 – 23, 56 

Muka Gospodina našega Isusa Krista.