Evanđelje: Lk 21, 25-28.34-36

Približuje se vaše otkupljenje 

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Bit će znaci na suncu, mjesecu i zvijezdama,

a na zemlji bezizlazna tjeskoba narodâ zbog huke mora i valovlja.

Izdisat će ljudi od straha i iščekivanja onoga što prijeti svijetu.

Doista, sile će se nebeske poljuljati.

Tada će ugledati Sina Čovječjega gdje dolazi u oblaku s velikom moći i slavom.

Kad se sve to stane zbivati, uspravite se i podignite glave jer se približuje vaše otkupljenje.

Pazite na se da vam srca ne otežaju u proždrljivosti, pijanstvu i u životnim brigama  te vas iznenada ne zatekne onaj dan  jer će kao zamka nadoći na sve žitelje  po svoj zemlji.

Stoga budni budite i u svako doba molite  da uzmognete umaći svemu tomu što se ima zbiti i stati pred Sina Čovječjega.«

Riječ Gospodnja.