od Fra Joso Oršolić

110 of 64 items

KRŠTENJE GOSPODINOVO – 13. 01. 2019.

by

Lk 3,15-16.21-22 Pošto se Isus krstio, dok se molio, rastvori se nebo. Narod bijaše u iščekivanju i svi se u srcu pitahu o Ivanu nije li on možda Krist. Zato im Ivan svima reče: »Ja vas, istina, vodom krstim. Ali dolazi jači od mene. Ja nisam dostojan odriješiti mu remenje na obući. On će vas […]

BOGOJAVLJENJE – TRI KRALJA – 06. 01. 2019

Evanđelje: Mt 2, 1-12  Dođosmo s istoka pokloniti se kralju.  Kad se Isus rodio u Betlehemu judejskome u dane Heroda kralja, gle, mudraci se s istoka pojaviše u Jeruzalemu raspitujući se:   »Gdje je taj novorođeni kralj židovski? Vidjesmo gdje izlazi zvijezda njegova pa mu se dođosmo pokloniti.« Kada to doču kralj Herod, uznemiri se on […]

SVETA OBITELJ – 30. 12. 2018

Lk 2, 41-52 Roditelji nađoše Isusa posred učiteljâ. Roditelji su Isusovi svake godine o blagdanu Pashe išli u Jeruzalem. Kad mu bijaše dvanaest godina, uzidoše po običaju blagdanskom. Kad su minuli ti dani, vraćahu se oni, a dječak Isus osta u Jeruzalemu, a da nisu znali njegovi roditelji. Uvjereni da je među suputnicima, odoše dan […]

ČETVRTA NEDJELJA DOŠAŠĆA – 23. 12. 2018.

Evanđelje: Lk 1, 39-45  Otkuda meni da mi dođe majka Gospodina mojega?  Čitanje svetog Evanđelja po Luki U one dane usta Marija i pohiti u Gorje, u grad Judin. Uđe u Zaharijinu kuću i pozdravi Elizabetu. Čim Elizabeta začu Marijin pozdrav, zaigra joj čedo u utrobi. I napuni se Elizabeta Duha Svetoga i povika iz […]

TREĆA NEDJELJA DOŠAŠĆA – 16. 12. 2018.

by

Lk 3, 10-18 Što nam je činiti? U ono vrijeme: Pitalo je Ivana mnoštvo: »Što nam je dakle činiti?« On im odgovaraše: »Tko ima dvije haljine, neka podijeli s onim koji nema. U koga ima hrane, neka učini isto tako.« Dođoše krstiti se i carinici pa ga pitahu: »Učitelju, što nam je činiti?« Reče im: […]

DRUGA NEDJELJA DOŠAŠĆA – 09. 12. 2018.

Evanđelje: Lk 3, 1-6  Svako će tijelo vidjeti spasenje Božje.  Petnaeste godine vladanja cara Tiberija, dok je upravitelj Judeje bio Poncije Pilat, tetrarh Galileje Herod, a njegov brat Filip tetrarh Itureje i zemlje trahonitidske, i Lizanije tetrarh Abilene, za velikog svećenika Ane i Kajfe, dođe riječ Božja Ivanu, sinu Zaharijinu, u pustinji. On obiđe svu […]

PRVA NEDJELJA DOŠAŠĆA – 02. 12. 2018.

Evanđelje: Lk 21, 25-28.34-36 Približuje se vaše otkupljenje  U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Bit će znaci na suncu, mjesecu i zvijezdama, a na zemlji bezizlazna tjeskoba narodâ zbog huke mora i valovlja. Izdisat će ljudi od straha i iščekivanja onoga što prijeti svijetu. Doista, sile će se nebeske poljuljati. Tada će ugledati Sina […]

33. NEDJELJA KROZ GODINU – 18.11.2018

Mk 13, 24-32 Sabrat će svoje izabranike s četiri vjetra. U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »U one dane, nakon velike nevolje, sunce će pomrčati i mjesec neće više svijetljeti, a zvijezde će s neba padati i sile će se nebeske poljuljati. Tada će ugledati Sina Čovječjega gdje dolazi na oblacima s velikom moći […]

32. NEDJELJA KROZ GODINU – 11.11.2018

Čitanje svetog Evanđelja po Marku U ono vrijeme: Govoraše Isus mnoštvu u pouci svojoj: »Čuvajte se pismoznanaca, koji rado idu u dugim haljinama, vole pozdrave na trgovima, prva sjedala u sinagogama i pročelja na gozbama; proždiru kuće udovičke, još pod izlikom dugih molitava. Stići će ih to oštrija osuda!« Potom sjede nasuprot riznici te promatraše […]