od Fra Joso Oršolić

1120 of 70 items

TREĆA NEDJELJA DOŠAŠĆA – 16. 12. 2018.

by

Lk 3, 10-18 Što nam je činiti? U ono vrijeme: Pitalo je Ivana mnoštvo: »Što nam je dakle činiti?« On im odgovaraše: »Tko ima dvije haljine, neka podijeli s onim koji nema. U koga ima hrane, neka učini isto tako.« Dođoše krstiti se i carinici pa ga pitahu: »Učitelju, što nam je činiti?« Reče im: […]

DRUGA NEDJELJA DOŠAŠĆA – 09. 12. 2018.

Evanđelje: Lk 3, 1-6  Svako će tijelo vidjeti spasenje Božje.  Petnaeste godine vladanja cara Tiberija, dok je upravitelj Judeje bio Poncije Pilat, tetrarh Galileje Herod, a njegov brat Filip tetrarh Itureje i zemlje trahonitidske, i Lizanije tetrarh Abilene, za velikog svećenika Ane i Kajfe, dođe riječ Božja Ivanu, sinu Zaharijinu, u pustinji. On obiđe svu […]

PRVA NEDJELJA DOŠAŠĆA – 02. 12. 2018.

Evanđelje: Lk 21, 25-28.34-36 Približuje se vaše otkupljenje  U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Bit će znaci na suncu, mjesecu i zvijezdama, a na zemlji bezizlazna tjeskoba narodâ zbog huke mora i valovlja. Izdisat će ljudi od straha i iščekivanja onoga što prijeti svijetu. Doista, sile će se nebeske poljuljati. Tada će ugledati Sina […]

33. NEDJELJA KROZ GODINU – 18.11.2018

Mk 13, 24-32 Sabrat će svoje izabranike s četiri vjetra. U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »U one dane, nakon velike nevolje, sunce će pomrčati i mjesec neće više svijetljeti, a zvijezde će s neba padati i sile će se nebeske poljuljati. Tada će ugledati Sina Čovječjega gdje dolazi na oblacima s velikom moći […]

32. NEDJELJA KROZ GODINU – 11.11.2018

Čitanje svetog Evanđelja po Marku U ono vrijeme: Govoraše Isus mnoštvu u pouci svojoj: »Čuvajte se pismoznanaca, koji rado idu u dugim haljinama, vole pozdrave na trgovima, prva sjedala u sinagogama i pročelja na gozbama; proždiru kuće udovičke, još pod izlikom dugih molitava. Stići će ih to oštrija osuda!« Potom sjede nasuprot riznici te promatraše […]

31. NEDJELJA KROZ GODINU – 04.11.2018

Evanđelje: Mk 12, 28b-34 Ovo je prva zapovijed. Druga je pak ovoj slična. U ono vrijeme: Pristupi Isusu jedan od pismoznanaca i upita ga: »Koja je zapovijed prva od sviju?« Isus odgovori: »Prva je: Slušaj, Izraele! Gospodin Bog naš Gospodin je jedini. Zato ljubi Gospodina Boga svojega iz svega srca svojega, i iz sve duše […]

30. NEDJELJA KROZ GODINU – 28.10.2018

Mk 10, 46-52 Učitelju moj, da progledam. U ono vrijeme: Kad je Isus s učenicima i sa silnim mnoštvom izlazio iz Jerihona, kraj puta je sjedio slijepi prosjak Bartimej, sin Timejev. Kad je čuo da je to Isus Nazarećanin, stane vikati: »Sine Davidov, Isuse, smiluj mi se!« Mnogi ga ušutkivahu, ali on još jače vikaše: […]

29. NEDJELJA KROZ GODINU – 21.10.2018

Mk 10, 35-45 Sin Čovječji došao je da život svoj dade kao otkupninu za mnoge. U ono vrijeme: Pristupe Isusu Jakov i Ivan, sinovi Zebedejevi, govoreći mu: »Učitelju, htjeli bismo da nam učiniš što te zaištemo.« A on će im: »Što hoćete da vam učinim?« Oni mu rekoše: »Daj nam da ti u slavi tvojoj […]

28. NEDJELJA KROZ GODINU – 14.10.2018

Evanđelje: Mk 10, 17-30  U ono vrijeme: Dok je Isus izlazio na put, dotrči netko, klekne preda nj pa ga upita: »Učitelju dobri, što mi je činiti da baštinim život vječni?« Isus mu reče: »Što me zoveš dobrim? Nitko nije dobar doli Bog jedini! Zapovijedi znadeš: Ne ubij! Ne čini preljuba! Ne ukradi! Ne svjedoči […]