od Fra Joso Oršolić

1120 of 64 items

31. NEDJELJA KROZ GODINU – 04.11.2018

Evanđelje: Mk 12, 28b-34 Ovo je prva zapovijed. Druga je pak ovoj slična. U ono vrijeme: Pristupi Isusu jedan od pismoznanaca i upita ga: »Koja je zapovijed prva od sviju?« Isus odgovori: »Prva je: Slušaj, Izraele! Gospodin Bog naš Gospodin je jedini. Zato ljubi Gospodina Boga svojega iz svega srca svojega, i iz sve duše […]

30. NEDJELJA KROZ GODINU – 28.10.2018

Mk 10, 46-52 Učitelju moj, da progledam. U ono vrijeme: Kad je Isus s učenicima i sa silnim mnoštvom izlazio iz Jerihona, kraj puta je sjedio slijepi prosjak Bartimej, sin Timejev. Kad je čuo da je to Isus Nazarećanin, stane vikati: »Sine Davidov, Isuse, smiluj mi se!« Mnogi ga ušutkivahu, ali on još jače vikaše: […]

29. NEDJELJA KROZ GODINU – 21.10.2018

Mk 10, 35-45 Sin Čovječji došao je da život svoj dade kao otkupninu za mnoge. U ono vrijeme: Pristupe Isusu Jakov i Ivan, sinovi Zebedejevi, govoreći mu: »Učitelju, htjeli bismo da nam učiniš što te zaištemo.« A on će im: »Što hoćete da vam učinim?« Oni mu rekoše: »Daj nam da ti u slavi tvojoj […]

28. NEDJELJA KROZ GODINU – 14.10.2018

Evanđelje: Mk 10, 17-30  U ono vrijeme: Dok je Isus izlazio na put, dotrči netko, klekne preda nj pa ga upita: »Učitelju dobri, što mi je činiti da baštinim život vječni?« Isus mu reče: »Što me zoveš dobrim? Nitko nije dobar doli Bog jedini! Zapovijedi znadeš: Ne ubij! Ne čini preljuba! Ne ukradi! Ne svjedoči […]

27. NEDJELJA KROZ GODINU – 07.10.2018

Evanđelje: Mk 10, 2-16  U ono vrijeme: Pristupe farizeji k Isusu pa ga upitaše: »Je li mužu dopušteno otpustiti ženu?« On im odgovori: »Što vam zapovjedi Mojsije?« Oni rekoše: »Mojsije je dopustio napisati otpusno pismo i – otpustiti.« A Isus će im: »Zbog okorjelosti srca vašega napisa vam on tu zapovijed. Od početka stvorenja muško […]

26. NEDJELJA KROZ GODINU – 30.09.2018

Evanđelje: Mk 9, 38-43.45.47-48  Tko nije protiv nas, za nas je. U ono vrijeme: Ivan reče Isusu: »Učitelju, vidjesmo jednoga kako u tvoje ime izgoni zloduhe. Mi smo mu branili jer ne ide s nama.« A Isus reče: »Ne branite mu! Jer nitko ne može učiniti nešto silno u moje ime pa me ubrzo zatim […]

25. NEDJELJA KROZ GODINU – 23.09.2018

Evanđelje: Mk 9, 30-37  Tko želi biti prvi, neka bude svima poslužitelj.  U ono vrijeme: Otišavši s gore, Isus i njegovi učenici prolažahu kroz Galileju. On ne htjede da to itko sazna. Jer poučavaše svoje učenike. Govoraše im: »Sin Čovječji predaje se u ruke ljudima. Ubit će ga, ali će on, ubijen, nakon tri dana […]

24. NEDJELJA KROZ GODINU – 16.09.2018

Evanđelje: Mk 8, 27-35 Ti si Pomazanik-Krist! … Sin Čovječji treba da mnogo pretrpi. U ono vrijeme: Krenu Isus i njegovi učenici u sela Cezareje Filipove. Putem on upita učenike: »Što govore ljudi, tko sam ja?« Oni mu rekoše: »Da si Ivan Krstitelj, drugi da si Ilija, treći opet da si neki od proroka.« On njih […]

23. NEDJELJA KROZ GODINU – 09.09.2018

Evanđelje: Mk 7, 31-37  Gluhima daje čuti, nijemima govoriti. U ono vrijeme: Vrati se Isus iz krajeva tirskih pa preko Sidona dođe Galilejskom moru, u krajeve dekapolske. Donesu mu nekoga gluhog mucavca pa ga zamole da stavi na nj ruku. On ga uzme nasamo od mnoštva, utisne svoje prste u njegove uši, zatim pljune i […]