od Fra Joso Oršolić

1120 of 90 items

PETA U S K R S N A NEDJELJA – 19.05.2019.

Evanđelje: Iv 13, 31-33a.34-35  Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu Pošto Juda iziđe iz blagovališta, reče Isus: »Sada je proslavljen Sin Čovječji i Bog se proslavio u njemu! Ako se Bog proslavio u njemu, i njega će Bog proslaviti u sebi, i uskoro će ga proslaviti! Dječice, još sam malo s vama. Zapovijed vam novu dajem: […]

DRUGA U S K R S N A NEDJELJA – 28.04.2019.

Evanđelje: Iv 20, 19-31  Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu Uvečer toga istog dana, prvog u tjednu, dok su učenici u strahu od Židova bili zatvorili vrata, dođe Isus, stane u sredinu i reče im: »Mir vama!« To rekavši, pokaza im svoje ruke i bok. I obradovaše se učenici vidjevši Gospodina. Isus im stoga ponovno reče: […]

ČETVRTA KORIZMENA NEDJELJA – 31.03.2019.

Evanđelje: Lk 15, 1-3.11-32  Čitanje svetog Evanđelja po Luki U ono vrijeme: Okupljahu se oko njega svi carinici i grešnici da ga slušaju. Stoga farizeji i pismoznanci mrmljahu: »Ovaj prima grešnike, i blaguje s njima.« Nato im Isus kaza ovu prispodobu: »Čovjek neki imao dva sina. Mlađi reče ocu: ’Oče, daj mi dio dobara koji […]

NAVJEŠTENJE GOSPODINOVO -BLAGOVIJEST 25.03.2019.

by

Lk 1, 26-38 Evo, začet ćeš i roditi sina. U ono vrijeme: posla Bog anđela Gabriela u galilejski grad imenom Nazaret k djevici zaručenoj s mužem koji se zvao Josip iz doma Davidova; a djevica se zvala Marija. Anđeo uđe k njoj i reče: »Zdravo, milosti puna! Gospodin s tobom!« Na tu se riječ ona […]

TREĆA KORIZMENA NEDJELJA – 24.03.2019.

Evanđelje: Lk 13, 1-9  Ako se ne obratite, svi ćete slično propasti!  U taj čas dođoše neki te javiše Isusu što se dogodilo s Galilejcima kojih je krv Pilat pomiješao s krvlju njihovih žrtava. Isus im odgovori: »Mislite li da ti Galilejci, jer tako postradaše, bijahu grešniji od drugih Galilejaca? Nipošto, kažem vam, nego ako […]