Restauriranje temelja franjevačkog samostana, 2010.